Minden gyermek különleges emberi lény, aki a saját egyéni módján növekszik és fejlődik. Néhány gyermek később éri el a fejlődés mérföldköveit, mint társai. A Csiga-Biga Mozgás- és Képességfejlesztő Alapítvány az ő megsegítésükre jött létre 2004-ben. (www.csigabigaalapitvany.hu).


Mint gyermekekkel foglalkozó pedagógus, fontos számomra, hogy hozzájáruljak a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődéséhez, szabadidős tevékenységeik hasznos eltöltéséhez.
Feladatomnak tartom, hogy, új, hatékony módszereket, terápiákat tanuljak meg és alkalmazzak mindennapi munkám során. Így jutottam el az állatasszisztált terápiához azaz a kutyás terápiához sok baráthoz és sok kutyához.Eleinte sok véletlen, kudarc, aztán sok tudatosság, elhatározás, kitartás kellet ahhoz, hogy ma az alapítvány keretein belül  egy nagyon  aktív, összetartó, nyitott, jól szervezett  Kutyás Terápia Munkacsoport" jöhessen létre, mely folyamatosan bővül.


Kutyával kísért programjainkat vizsgázott terápiás kutyákkal, habilitációs kutyakiképzők közreműködésével, terápiát segítő állatfelvezető, habilitációs felvezető szakemberekkel végezzük. Kutyáink a Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség által előírt vizsgával rendelkeznek, mely igazolvány feltétele az intézményekben történő különböző foglalkozások megtartásának.(www.matesze.hu)


A kezdetektől fogva folyamatosan képezzük magunkat, hogy minél magasabb színvonalon, minél nagyobb szakértelemmel végezzük ezen tevékenységeinket. Számos szakmai képzést, terápiás kutya vizsgákat, előadásokat, bemutató foglalkozásokat, játszóházi programokat szervezünk és tartunk folyamatosan.
Alapítványunkhoz egyre több olyan szakember csatlakozik, akik hisznek a kutyával kísért programok nagyszerűségében, semmi mással nem pótolható hatékonyságában.

 

Töttősiné Törő Anita
elnök
gyógypedagógus, gyógytestnevelő
terápiás kutyafelvezető, habilitációs kutyakiképző